We zijn hier voor uw imago!

Eléonore,

Artistiek directeur & Marketing

Ann-Catherine, 
Fotograaf

Marie,
Fotograaf

Een know-how in de afbeelding van pasgeborenen in de materniteit

  • Ervaringsdeskundigen op gebied van fotografie van pasgeborenen, welke creatieve foto's verwezenlijken aangepast aan de realiteit van de kraamkamer

  • Het modernste materiaal om de foto-opnames en het productievolume te verzekeren

  • Eerbied voor het "beeldrecht" en de "bescherming van de persoonlijke levenssfeer"

Een product in fase met de huidige verwachtingen

  • Een snelle, esthetisch kwaliteitsvolle productie

  • Een eenvoudige prijspolitiek welke de klant volledig vrijlaat

  • De mogelijkheid om bestanden te verkrijgen

  • Beveiligde betaling via onze webshop

  • Een persoonlijke, respectvolle en doeltreffende opvolging van de klant

Ons werk